• Do czterech razy sztuka: kolejny certyfikat PCoE zdobyty
  • Nowy Szef Digital Software Services w Hicron
  • Szybsze i lepsze migracje - Migration Cockpit 2.0
Do czterech razy sztuka: kolejny certyfikat PCoE zdobyty
Nowy Szef Digital Software Services w Hicron
Szybsze i lepsze migracje - Migration Cockpit 2.0
Do czterech razy sztuka: kolejny certyfikat PCoE zdobyty

W 2012 roku Hicron po raz pierwszy uzyskał certyfikat Partner Center of Expertise, przyznawany na dwa lata. Od tego czasu z sukcesem uzyskujemy kolejne recertyfikacje, ostatnia miała miejsce w lutym 2018. Co certyfikat oznacza dla klientów i jaka rolę pełnił w tym proces...
Nowy Szef Digital Software Services w Hicron

Marcin Połulich przechodzi do Hicron
Szybsze i lepsze migracje - Migration Cockpit 2.0

Zapoznaj się z historią sukcesu jednego rozwiązania
EDI w ERP dzięki umowie partnerskiej Hicron i Data Interchange

Spółki  Hicron i Data Interchange nawiązały współpracę biznesową, której celem  jest możliwość oferowania zintegrowanych wdrożeń SAP ERP i rozwiązań  EDI. W wyniku tej kooperacji klienci obu firm mogą liczyć na  komplementarność oferowanych usług, a tym samym – na lepsze...
Szymon Włochowicz nowym Head of Delivery w Hicron

Skuteczna realizacja strategii biznesowej skierowała Hicron w stronę rozwoju na rynku australijskim. Nieodzowne zmiany związane z ekspansją to, w przypadku relokacji części zespołu na inny kontynent, m.in. uzupełnienie załogi i pozyskanie nowych liderów. W związku z tym,...
Sap Partner Days #2 - relacja z wydarzenia

SAP Partner Days #2, czyli kwintesencja cyfrowej transformacji biznesu
Jak wybrać dobrego dostawcę systemu ERP? 7 dobrych praktyk

Inwestycja w zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem to złożony proces, angażujący zarówno czas jak i środki finansowe. Wybór odpowiedniego partnera, który wdroży ERP zgodnie z odpowiednimi standardami to ważna decyzja, która może nawet zaważyć na powodzeniu ca...
Nowy standard rachunkowości MSSF16, gotowe rozwiązanie

W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała nowy standard MSSF 16 Leasing, czyli Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Określa on sposoby prezentacji danych finansowych, przepływów środków, aktywów trwałych i ich  wyce...
Hicron oferuje pakiety szybkich wdrożeń Business Intelligence

Współczesny biznes obraca coraz większymi wolumenami danych, w których mogą być ukryte cenne informacje. Trendy rynkowe, możliwe oszczędności czy wskazówki strategiczne mogą ujrzeć światło dzienne dzięki Business Intelligence: analityce biznesowej, która wspiera planowan...
Nowa wersja Hicron System Monitoring Tool

Hicron wdrożył nową wersję narzędzia Hicron System Monitoring Tool,  służącego monitoringowi systemów SAP swoich klientów. W wersji 1.5  wprowadzono szereg funkcji sprzyjających proaktywnej kontroli systemów  oraz automatyzacji tych procesów.
Social Media
Press Kit

Hicron

Witamy w biurze prasowym Hicron. Zapewniamy ogromną dawkę profesjonalnej i branżowej wiedzy informatycznej. Dzielimy się wiedzą, pokazujemy świetnie przeprowadzone projekty.