Nowy standard rachunkowości MSSF16, gotowe rozwiązanie